• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC A PHÚ MỸ
 • Nguyễn Thị Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905870391
  • Email:
   c1phumypt@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cẩm Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949016633
  • Email:
   c1phumypt@angiang.edu.vn
 • Trần Quốc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0377313393
  • Email:
   c1phumypt@angiang.edu.vn
 • Đặng Minh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0396755769
  • Email:
   c1phumypt@angiang.edu.vn